Thursday, 22 August 2013

ETIKA PEMANCING

10 ETIKA PEMANCING


i  )          Membawa balik (ambil) ikan yang diperlukan sahaja (yg lain dilepaskan balik).

ii  )         Jangan membuang sampah merata-rata.

iii )         Tingkatkan ilmu memancing dan pengendalian bot.

iv )         Mematuhi peraturan memancing dan pengendalian bot.

v  )         Hormatilah hak pemancing lain.

vi )         Hormatilah peraturan padang pancing persendirian

vii)         Sebarkan pengetahuan anda.

viii)        Menyokong pemuliharaan alam sekitar.

ix  )        Jangan melepaskan ikan dan tumbuhan asing ke perairan awam.

x   )        Bersama membangunkan sukan memancing

No comments:

Post a Comment